OM

Affärsidé

Bolagskoncernens syfte är att äga, förvalta, köpa, sälja och hyra ut kontors- och industrifastigheter i och omkring Torslanda.


Mål och vision

Att vara en känd leverantör av fastigheter & lokaler i Torslanda med omnejd.

Att alltid kunna erbjuda befintliga och nya kunder en tillfredställande lokal lösning och främja företagandet i Torslanda.


.


Marknad/Kunder

Den geografiska marknaden som bolaget verkar på är Göteborgs kommun med främsta fokus på Torslanda.


Kunderna vi riktar oss mot är framför allt mindre & medelstora företag som bedriver industri, verkstad eller kontorsverksamhet.